Årsmelding 2019

Kraftkonsernet SKS

Nøkkeltall SKS konsern

690Mill.kr

Brutto driftsinntekter

413Mill.kr

EBITDA

237Mill.kr

Resultat før skatt

173Mill.kr

Skattekostnad

63Mill.kr

Årsresultat

217Mill.kr

Totalresultat

Landsdelens største kraftprodusent

Vannkraftproduksjon i SKS

SKS produserer årlig ca. 2,1 TWh vannkraft fra konsernets 20 kraftstasjoner i Salten og Helgelandsregionen. Dette tilsvarer forbruket til vel 110.000 husstander.

På kartet finner du oversikt over plasseringen av de ulike kraftverkene. Ved å trykke på turbinikonet får du opp utfyllende informasjon for hvert enkelt kraftverk.