Årsmelding 2018

Kraftkonsernet SKS

Nøkkeltall SKS konsern

827Mill.kr

Brutto driftsinntekter

505Mill.kr

EBITDA

360Mill.kr

Resultat før skatt

232Mill.kr

Skattekostnad

128Mill.kr

Årsresultat

29Mill.kr

Totalresultat

Landsdelens største kraftprodusent

Vannkraftproduksjon i SKS

SKS produserer årlig ca. 2,1 TWh vannkraft fra konsernets 20 kraftstasjoner i Salten og Helgelandsregionen. Dette tilsvarer forbruket til vel 110.000 husstander.

På kartet finner du oversikt over plasseringen av de ulike kraftverkene. Ved å trykke på turbinikonet får du opp utfyllende informasjon for hvert enkelt kraftverk.