Fornybarkonsernet SKS

Årsrapport for 2023

Nøkkeltall SKS konsern

820Mill.kr

Brutto driftsinntekter

524Mill.kr

EBITDA

455Mill.kr

Resultat før skatt

243Mill.kr

Skattekostnad

212Mill.kr

Årsresultat

242Mill.kr

Totalresultat

Landsdelens største kraftprodusent

Vannkraftproduksjon i SKS

SKS produserer årlig ca. 2,2 TWh vannkraft fra konsernets 21 kraftstasjoner i Salten og Helgelandsregionen. Dette tilsvarer forbruket til vel 110.000 husstander.

På kartet finner du oversikt over plasseringen av de ulike kraftverkene. Ved å trykke på turbinikonet får du opp utfyllende informasjon for hvert enkelt kraftverk.