Konsernsjefen har ordet

En halv milliard til felleskapet og fokus på vekst og utvikling

SKS leverer et godt årsresultat for 2023 og er i god posisjon for styrke selskapet ytterligere med økt satsning på fornybar energi. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra med stabil og forutsigbar energitilgang til både private husholdninger og for utvikling av ett bærekraftig næringsliv i Salten og Nord-Norge for øvrig.

Vi leverer i 2023 et godt økonomisk resultat som setter SKS i en god posisjon til å rigge konsernet for fremtidig vekst og for å styrke tilgangen til grønn kraft, sammenfallende med økende etterspørsel etter fornybar energi. Resultatene kommer ikke av seg selv. Hver dag trekker vi i samme retning og jobber sammen for å for å bli enda bedre.

Årsresultat på 212 millioner kroner for 2023 kommer etter et bidrag på 387 millioner kroner i skatter, avgifter og øvrig samfunnbidrag. I tillegg bidrar vi med 100 millioner kroner i utbytte til SKS sine eiere. I sum betyr det nærmere en halv milliard som kommer hele samfunnet til gode. Det skal vi være stolte av!

SKS har vært igjennom et begivenhetsrikt år med flere store og betydningsfulle hendelser. Vårt største vannkraftprosjekt i nyere tid, utbyggingene av Smibelg og Storåvatn i samarbeid med Helgeland Kraft, ble i 2023 endelig ferdigstilt etter en tids- og kostnadskrevende prosess. Endelig er vi kommet i driftsfase og kan bidra med ytterligere 210 GWh ren vannkraft.

I tillegg har vi gjennom ny aksjonæravtale fått inn NTE AS på eiersiden. Dette gir SKS et betydelig løft med hensyn til fremtidig satsning og utvikling av ny fornybar energi. Samtidig har SKS kommet inn på eiersiden av SISO Energi AS – et selskap vi nå eier 50 prosent av sammen med Østfold Energi. Selskapets ansatte er i prosessen innlemmet i vårt produksjonsselskap og tilfører selskapet viktig og god kompetanse.

SKS har ambisjoner om vekst og å øke tilgangen til grønn energi Nord-Norge. I tråd med vår utviklingsstrategi gikk vi sommeren 2023 i gang med enda en ny vannkraftutbygging, nemlig Mølnhusbekken kraftverk i Hattfjelldal kommune. Kraftverket vil ved ferdigstilling ha en installert effekt på 7 MW og bidra med ytterligere 19 GWh.

Jeg er stolt over hva SKS har prestert og resultatet vi leverer for 2023. Dette gir motivasjon og sterk tro på et SKS i utvikling. Selskapet har et solid økonomisk fundament, profesjonelle eiere og kompetente ansatte.

Sammen skal vi fortsette med å skape muligheter – for oss selv og for samfunnet rundt oss!

Liina Veerme
konsernsjef