Konsernledelsen

Sten-Rune Brekke

konstituert konsernsjef

Stein Mørtsell

administrerende direktør SKS Produksjon AS

Jørgen Gunnestad

administrerende direktør SKS Handel AS

Erlend Rånes

administrasjonsdirektør, Salten Kraftsamband AS