SKS - Nord-Norges ledende kraftkonsern

SKS er Nord-Norges ledende kraftprodusent med produksjon av ca 2,2TWh vannkraft fra våre 20 kraftstasjoner i regionen.

Dette tilsvarer forbruket til vel 110.000 husstander. SKS har flere kraftutbyggingsprosjekter som i fremtiden vil bidra til økt produksjon av miljøvennlig fornybar energi.SKS er en aktiv krafthandelsaktør og har bygget opp et solid krafthandel- og forvaltningsmiljø på Fauske. SKS deler sin virksomhet inn i følgende kjernevirksomheter:

  • Vannkraftproduksjon
  • Krafthandel og avregningstjenester
  • Driftssentral

Salten Kraftsamband er eid av Bodø og Fauske kommuner, Nordland Næringsvekst AS (Nordland Fylkeskommune), Bodø kommunale pensjonskasse, samt svenske Jämtkraft.
SKS har hovedkontor på Fauske, seks mil fra Bodø, og hadde pr. 31.12.2018 94 medarbeidere.

Vi skaper muligheter!