SKS - Nord-Norges ledende kraftkonsern

SKS er Nord-Norges ledende kraftprodusent med produksjon av ca 2,1TWh vannkraft fra våre 20 kraftstasjoner i regionen.

Dette tilsvarer forbruket til vel 110.000 husstander. SKS har flere kraftutbyggingsprosjekter som i fremtiden vil bidra til økt produksjon av miljøvennlig fornybar energi. SKS er en aktiv krafthandelsaktør og har bygget opp et solid krafthandel- og forvaltningsmiljø på Fauske. SKS deler sin virksomhet inn i følgende kjernevirksomheter:

  • Vannkraftproduksjon
  • Krafthandel og avregningstjenester
  • Driftssentral

Salten Kraftsamband er eid av Bodø og Fauske kommuner, Nordlandskraft AS, Bodø Energi AS, Bodø pensjonskasse, samt svenske Jämtkraft.
SKS har hovedkontor på Fauske, seks mil fra Bodø, og hadde pr. 31.12.2020 88 medarbeidere.

Vi skaper muligheter!