SKS - Nord-Norges ledende kraftkonsern

SKS er Nord-Norges ledende kraftprodusent med produksjon av ca 2,1 TWh fornybar vannkraft fra selskapets 21 kraftstasjoner i regionen. Konsernet har deleierskap i 1 kraftverk samt ytterligere 2 kraftverk som forventes satt i drift i 2022

2,1 TWh tilsvarer det årlige strømforbruket til vel 106.000 husstander. SKS har flere kraftutbyggingsprosjekter som i fremtiden vil bidra til økt produksjon av miljøvennlig fornybar energi. SKS er en aktiv krafthandelsaktør og har bygget opp et solid krafthandel- og forvaltningsmiljø på Fauske. SKS deler sin virksomhet inn i følgende kjernevirksomheter: 

  • Vannkraftproduksjon
  • Krafthandel og avregningstjenester

Salten Kraftsamband er eid av Bodø og Fauske kommuner, Nordlandskraft AS, Bodø Energi AS, Bodø pensjonskasse, samt svenske Jämtkraft.
SKS har hovedkontor på Fauske, seks mil fra Bodø, og hadde pr. 31.12.2021 88 medarbeidere.

Vi skaper muligheter!