Oppstilling av endringer i egenkapitalen

Konsernet SKS

1. januar - 31. desember
(Beløp i 1 000 kr)