Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS eies med 73,07 % av Salten Kraftsamband AS, og inngår som datterselskap i SKS-konsernet. Øvrige eiere er Lurøy Kommune; 12,05 %, Træna Kommune; 4,17 % og private; 10,71 %. Hovedkontoret ligger i Tjongsfjorden i Rødøy kommune. Selskapet produserer og selger elektrisk energi. Produksjonen er lokalisert til Reppa Kraftstasjon som ble satt i drift i 1956.

Kraftproduksjon
Produksjonen i Reppa kraftverk ble i 2022 på 40,5 GWh. Det er en reduksjon på 26,2 GWh fra året før. Magasinfyllingen var pr. 31.12.2022 75,2 % som er 1,3 prosentpoeng høyere enn samme tid i 2021, og 4,6 prosentpoeng høyere enn snittet for de siste 6 år.

Kraftverket ble tatt ut av drift i april 2022 for montasje av ny generatoraksling og turbin. Leveranser, montasje, og idriftsettelse tok lengre tid enn planlagt, slik at anlegget først var i ordinær drift 01.12.2022. Produksjon for året ble derfor 14,5 GWh lavere enn budsjettert. Forventet årlig produksjon etter oppgradering av aggregatet er ca. 74 GWh. Gjeldende fra juli 2021 er ikke kraftverket lenger underlagt regelverket for grunnrenteskatt

Det er inngått avtale med SKS Produksjon AS om drift og vedlikehold av kraftverket, samt innleid daglig leder fra SKS Produksjon AS. Øvrige tjenester kjøpes fra selskaper i SKS konsernet.

Regnskapet for 2022 viser et driftsresultat på 8,6 mill.kr, og et resultat etter skatt på 7,2 mill. kr.

Oversikt over resultat- og balanse Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

Beløp i 1000

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS hadde ingen ansatte pr 31.12.22

Eierskap

Salten Kraftsamband AS
Private aksjonærer
Lurøy kommune
Træna kommune