SKS Handel AS

SKS Handel AS er et heleid datterselskap av Salten Kraftsamband AS. Selskapets ansatte har mange års erfaring fra det nordiske kraftmarkedet og er rigget for vekst innenfor kraftomsetning. Gode analyser av kraftmarkedet og kjennskap til mekanismene som påvirker kraftmarkedet gjør selskapet i stand til å omsette de kraftressursene som samarbeidspartnere og kommuner er i besittelse av på en måte som gir god fortjeneste både for kunde og eget selskap. Dette gjelder både kunder med litt større forbruk og kunder som har kraftproduksjon eller kraftrettigheter. På miljøverdier har selskapet betydelig omsetning av opprinnelsesgarantier til land innenfor EU-systemet i tillegg til at selskapet forvalter elsertifikater både for produsenter og forbrukere.

SKS HAndel Jørgen Gunnestad

Selskapet er balanseansvarlig for flere kraftselskaper i Salten. Selskapet prognoserer forbruk, nettap og forventet kraftproduksjon for et bredt spekter av kunder, og sørger for et smidig og korrekt økonomisk oppgjør for selskapets kunder.

SKS Handel AS leverte et svært godt resultat i 2022 med et driftsresultat på 94,1 mill.kr og resultat etter skatt på 74,9 mill.kr. Selskapet hadde ved utgangen av året en likviditetsbeholdning på 254,3 mill.kr.

Oversikt over resultat- og balanse SKS Handel AS

Beløp i 1000 kr

Ansatteoversikt, 8 ansatte pr 31.12.22

Kvinner
Menn

Eierskap

Salten Kraftsamband AS