SKS - Nord-Norges ledende kraftkonsern

SKS er Nord-Norges ledende kraftprodusent med produksjon av ca 2,2 TWh fornybar vannkraft fra selskapets 21 kraftstasjoner i regionen. Konsernet har deleierskap i Smisto Kraft som drifter to kraftverk samt ett kraftverk som forventes satt i drift i 2023. Forventet årsproduksjon i Smisto Kraft når alle kraftverkene er i drift er 210 GWh.

2,2 TWh tilsvarer det årlige strømforbruket til vel 106.000 husstander. SKS har flere kraftutbyggingsprosjekter i samarbeid med andre, som i fremtiden vil bidra til økt produksjon av miljøvennlig fornybar energi. SKS er en aktiv krafthandelsaktør og har bygget opp et solid krafthandel- og forvaltningsmiljø på Fauske. SKS deler sin virksomhet inn i følgende kjernevirksomheter: 

  • Vannkraftproduksjon
  • Krafthandel og avregningstjenester

Salten Kraftsamband er eid av Bodø og Fauske kommuner, Nordlandskraft AS, Bodø Energi AS, Bodø pensjonskasse, NTE Energi AS, samt svenske Jämtkraft. NTE Energi AS kom inn på eiersiden i Salten Kraftsamband våren 2023.
SKS har hovedkontor på Fauske, seks mil fra Bodø, og hadde pr. 31.12.2022 73 medarbeidere.

Vi skaper muligheter!